อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

 

ข้อมูลทั่วไป

ตั้งอยู่ตอนกลางของจังหวัด

 
 

ข้อมูลประกอบ

ชื่อภาษาอังกฤษ: 
Amphoe Taphan Hin
ศูนย์ราชการ: 
ที่ว่าการอำเภอตะพานหิน ถนนแดงทองดี ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
คำขวัญ: 
อำเภอตะพานหิน ถิ่นชะอมไร้หนาม งามหลวงพ่อโต งานประเพณีกำฟ้า ทอผ้าป่าแดง
อาณาเขต: 
  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอเมืองพิจิตร และอำเภอวังทรายพูน
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอทับคล้อ
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางมูลนากและอำเภอโพทะเล
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบึงนารางและอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ข้อมูลอ้างอิง

สารานุกรมจังหวัด: 
สารานุกรมความรู้: 

จังหวัดปกครอง

Rate This

No votes yet

ตำบล / แขวง

ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำไหลผ่าน

ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม

ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

สภาพพื้นที่ราบลุ่ม

ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

เป็นที่ราบลุ่มมีลำคลอง หนอง ห้วยเป็นจำนวนมาก

ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

เป็นที่ราบลุ่ม ฤดูน้ำมีน้ำท่วมขัง ฤดูแล้งแห้งแล้งมาก

ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองไหลผ่าน

ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มน้ำขัง มีคลองธรรมชาติหลายสาย

ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

เป็นที่ราบลุ่มมีลำคลองไหลผ่าน

ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

เป็นที่ราบลุ่ม ดินส่วนใหญ่เป็นดินดาน

ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่ม

ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

เป็นที่ราบเหมาะแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตร

ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ดินมีอินทรีย์วัตถุอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการทำนา

ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำการเกษตร