อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

 

ข้อมูลทั่วไป

ตั้งอยู่ตอนกลางของจังหวัด

 
 

ข้อมูลประกอบ

ชื่อภาษาอังกฤษ: 
Amphoe Taphan Hin
ศูนย์ราชการ: 
ที่ว่าการอำเภอตะพานหิน ถนนแดงทองดี ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
คำขวัญ: 
อำเภอตะพานหิน ถิ่นชะอมไร้หนาม งามหลวงพ่อโต งานประเพณีกำฟ้า ทอผ้าป่าแดง
อาณาเขต: 
  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอเมืองพิจิตร และอำเภอวังทรายพูน
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอทับคล้อ
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางมูลนากและอำเภอโพทะเล
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบึงนารางและอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ข้อมูลอ้างอิง

สารานุกรมจังหวัด: 
สารานุกรมความรู้: 

Rate This

No votes yet

ตำบล / แขวง

ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นดินร่วน และที่ราบเชิงเขา พื้นที่ทั้งหมด 12,530 ตารางกิโลเมตร

ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

สภาพพื้นที่ มีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีพื้นที่ราบริมชายฝั่งทะเล ประกอบด้วยเกาะบริวาร 12 เกาะ คือ เกาะม้า เกาะห้า เกาะย่านเชือก เกาะกวง เกาะเหล็ก...

ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 2 กิโลเมตร อากาศเป็นไปตามฤดูกาล

ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ และเนินเขาสลับกัน เป็นพื้นที่เกาะมีน้ำทะเลล้อมรอบ มีป่าไม้สมบูรณ์ หมู่บ้านติดชายฝั่งทะเล

ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

สภาพพื้นที่ของตำบลคลองยางส่วนใหญ่เป็นที่ราบและที่ราบลุ่ม ซึ่งเหมาะกับการเกษตร

ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

สภาพพื้นที่ มีลักษณะเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลแคบ ๆ ที่เกิดจากการปรับระดับของตะกอนที่ทับถมชายฝั่งทะเล...

ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ตำบลตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอกำแพงแสน อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครปฐม ห่างจากตัวจังหวัดระยะทาง 23 กม. และห่างจากกรุงเทพฯ...

ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จว.นครปฐม

2. กระตีบ (Kratip) 8 หมู่บ้าน

ประวัติความเป็นมา : ตำบลกระตีบได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย...

ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ตำบลสระพัฒนา อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอกำแพงแสนระยะห่างจากอำเภอประมาณ 10 กม. และห่างจากจังหวัดนครปฐม 34 กิโลเมตร...