โคลงโลกนิติ พระสมุทรสุดลึกล้น

     พระสมุทรสุดลึกล้น
สายดิ่งทิ้งทอดวา 
เขาสูงอาจวัดวา 
จิตมนุษย์นี้ไซร้
คณนา 
หยั่งได้ 
กำหนด 
ยากแท้หยั่งถึง

ข้อมูลเฉพาะ
สารานุกรมภาษาไทย: