อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

 

ข้อมูลทั่วไป

อำเภอแม่วาง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอแม่วางแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 62 หมู่บ้าน ได้แก่

 • 1. บ้านกาด (Ban Kat) 13 หมู่บ้าน
 • 2. ทุ่งปี้ (Thung Pi) 12 หมู่บ้าน
 • 3. ทุ่งรวงทอง (Thung Ruang Thong) 8 หมู่บ้าน
 • 4. แม่วิน (Mae Win) 19 หมู่บ้าน
 • 5. ดอนเปา (Don Pao) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอแม่วางประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลแม่วาง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านกาดและบางส่วนของตำบลดอนเปา 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านกาด (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแม่วาง) 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งปี้ทั้งตำบล 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทองทั้งตำบล 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่วินทั้งตำบล 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนเปา (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแม่วาง)

สถานที่ท่องเที่ยว

 • ลำน้ำแม่วาง 
 • น้ำตกแม่วาง 
 • ปางช้างแม่วาง 
 • น้ำตกสายรุ้ง 
 • อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว 
 • รูปปั้นพระเจ้า 4 ทิศ
 • สำนักปฏิบัติธรรม วัดสัพพัญญู 
 • ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ ศาลารวมใจบ้านกาด 
 • อุทยานแห่งชาติ แม่วาง 
 • โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแม่เตียน 
 • อนุสาวรีย์ทหารญี่ปุ่น โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 
 • กลุ่มงานหัตถกรรมทำร่มโบราณ บ้านดอนเปา 
 • พื้นที่สวนปลูกหอมหัวใหญ่ เกษตรอินทรีย์ระดับช่วงเดือน ตุลาคม-มีนาคม 
 • พื่นที่ไร่ข้าวเหนียว เกษตรอินทรีย์ระดับ ช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน 
 • พื้นที่สวนลำไย เกษตรอินทรีย์ระดับ ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 
 • พื้นที่สวนไม้ดอกไม้ประดับ เกษตรอินทรีย์ระดับ ตลอดทั้งปี 
 • สถานี วิจัยระดับโครงการแม่สะป๊อก
 
 

ข้อมูลประกอบ

ชื่อภาษาอังกฤษ: 
Amphoe Mae Wang
ศูนย์ราชการ: 
ที่ว่าการอำเภอแม่วาง เลขที่ 185 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 57110
คำขวัญ: 
แดนหอมหัวใหญ่ พฤกษาลือไกล ท่องไพรแม่วิน งามถิ่นแม่วาง
อาณาเขต: 
 • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสะเมิง
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอหางดงและอำเภอสันป่าตอง
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอดอยหล่อและอำเภอจอมทอง
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอแม่แจ่ม

ข้อมูลอ้างอิง

สารานุกรมจังหวัด: 
สารานุกรมความรู้: 

Rate This

Your rating: None Average: 2.5 (11 votes)

ตำบล / แขวง

ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นดินร่วน และที่ราบเชิงเขา พื้นที่ทั้งหมด 12,530 ตารางกิโลเมตร

ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

สภาพพื้นที่ มีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีพื้นที่ราบริมชายฝั่งทะเล ประกอบด้วยเกาะบริวาร 12 เกาะ คือ เกาะม้า เกาะห้า เกาะย่านเชือก เกาะกวง เกาะเหล็ก...

ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 2 กิโลเมตร อากาศเป็นไปตามฤดูกาล

ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ และเนินเขาสลับกัน เป็นพื้นที่เกาะมีน้ำทะเลล้อมรอบ มีป่าไม้สมบูรณ์ หมู่บ้านติดชายฝั่งทะเล

ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

สภาพพื้นที่ของตำบลคลองยางส่วนใหญ่เป็นที่ราบและที่ราบลุ่ม ซึ่งเหมาะกับการเกษตร

ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

สภาพพื้นที่ มีลักษณะเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลแคบ ๆ ที่เกิดจากการปรับระดับของตะกอนที่ทับถมชายฝั่งทะเล...

ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ตำบลตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอกำแพงแสน อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครปฐม ห่างจากตัวจังหวัดระยะทาง 23 กม. และห่างจากกรุงเทพฯ...

ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จว.นครปฐม

2. กระตีบ (Kratip) 8 หมู่บ้าน

ประวัติความเป็นมา : ตำบลกระตีบได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย...

ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ตำบลสระพัฒนา อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอกำแพงแสนระยะห่างจากอำเภอประมาณ 10 กม. และห่างจากจังหวัดนครปฐม 34 กิโลเมตร...