ศูนย์เกิดใหม่ (ชาย) – ราชบุรี

ประเภทการบำบัด ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา การรักษาต่อสัปดาห์ ที่พัก
– Medical & Psychological 6,500-8,000 Baht/ Month 1.6 Year or 2 Years 14-18 per week Yes
– Behavior Therapy Food 2,500 Baht/ Month     Share room
– Group & Family Activities        
– Drug Education        
– Christian Catholic Base        
– Aftercare by Doctor 1 year        
- บำบัดโดยการใช้ยารักษา และ จิตบำบัด 6,500 – 8,000 บาท/ เดือน 1.6 ปี หรือ 2 ปี 14-18 ครั้ง/สัปดาห์ มีที่พัก ห้องรวม
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่าอาหาร 2,500 บาท / เดือน      
- กิจกรรมกลุ่มและครอบครัวบำบัด        
- การให้การศึกษาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ        
- บำบัดโดยใช้หลักศาสนาคริสต์ คาธอลิค        
- ติดตามผลหลังการบำบัด 1ปีโดยแพทย์  
ข้อมูลประกอบ
ชื่อภาษาอังกฤษ: 
Rebirth Center (Rebirth Center Foundation)
หมายเลขโทรศัพท์: 
032 261 040
สารานุกรมสถานที่: 
สารานุกรมจังหวัด: